Strona Główna-> Galerie->Radiostacje wojskowe
sintra XR100 resume - system rozpoznania radioelektronicznego

sintra XR100 systemxra100

sintra XRA100 panoramic display ( CRT )

sintra

SINTRA XRA100 panoramic receiverXRA100

sintra xra 100

SINTRA receiver